صدتحلیل-تیم تحلیل وحيد ربانیان

تیم تحلیل وحيد ربانیان

مدت زمان فعالیت : 2323 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 69 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 3121

‌معاملات در سود

: 83%

میانگین سود

: 18%

بهترین سود

: 270%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 17%

میانگین ضرر :

%-17

بیشترین ضرر :

%-81

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید