صدتحلیل-هادی  همایی

هادی همایی

مدت زمان فعالیت : 2718 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 239 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 175

‌معاملات در سود

: 80%

میانگین سود

: 53%

بهترین سود

: 189%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 20%

میانگین ضرر :

%-17

بیشترین ضرر :

%-32

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید