صدتحلیل-تیم تحلیل وحيد ربانیان

تیم تحلیل وحيد ربانیان

مدت زمان فعالیت : 1891 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 67 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 3062

‌معاملات در سود

: 82%

میانگین سود

: 17%

بهترین سود

: 211%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 18%

میانگین ضرر :

%-17

بیشترین ضرر :

%-81

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید