صدتحلیل-سعید روندی

سعید روندی

مدت زمان فعالیت : 1800 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 22 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 24

‌معاملات در سود

: 58%

میانگین سود

: 17%

بهترین سود

: 29%

شاخص سودآوری :

سودآوری ضعیف

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 42%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-22

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید