صدتحلیل-تیم تحلیل دکتر منوری

تیم تحلیل دکتر منوری

مدت زمان فعالیت : 2225 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 146 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 444

‌معاملات در سود

: 66%

میانگین سود

: 84%

بهترین سود

: 1161%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 34%

میانگین ضرر :

%-22

بیشترین ضرر :

%-84

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید