صدتحلیل-تیم تحلیل وحید درزی

تیم تحلیل وحید درزی

مدت زمان فعالیت : 2138 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 26 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 18

‌معاملات در سود

: 88%

میانگین سود

: 19%

بهترین سود

: 33%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 12%

میانگین ضرر :

%-9

بیشترین ضرر :

%-10

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید